دوره‌ها

  • درس 104

    Associate DevOps Engineer

    در دوره‌ی آموزشی DevOps، سعی می‌کنیم طیف وسیعی از مباحث کاربردی و مفید را مورد بررسی قرار دهیم.
  • درس 81

    Foundational Cloud Practitioner

    در این دوره آموزشی، به تعریف پردازش ابری، ویژگی‌های آن و روش‌های استقرار و انواع خدمات قابل ارایه‌ به‌وسیله‌ی ابر می‌پردازیم. در حالت کلی کلاد اینجینیر معماری زیرساخت و نحوه‌ی عملکرد ارایه‌دهندگان خدمات ابری و سرویس‌های اصلی در پردازش ابری را (Mechanical sympathy) مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد.